ایرانی‌ها و افغانی‌ها؛ خیلی دور و خیلی نزدیک


برترین‌ها: اتفاقات سال‌های اخیر و تصادم‌های میان ایرانی‌ها و افغان‌ها، منجر به سوتفاهم‌های زیادی شده، حجم بدبینی زیاد است و فراتر از حد تصور این گزارش اما داده‌هایی بعضا خلاف تصور و البته واقعی از نوع نگرش ایرانی‌ها و افغان‌ها به هم می‌دهد، گزارشی که در روزنامه شرق منتشر شده.

نگرش ایرانیان به مهاجران افغانستانی در کشور

در این گزارش می خوانید: 

* چهار دهه از شروع مهاجرت گسترده اتباع افغانستاني به ايران مي‌گذرد. به همان نسبت که جامعه ايران در اين مدت مسير پرفراز و فرودي را پيموده، شرايط زندگي مهاجران در ايران و سياست مهاجرتي دولت در قبال آنها نيز تغيير کرده است.

* در حال حاضر بر اساس قوانيني که از اوايل دهه 1380 اجراي آن آغاز شد اتباع افغانستان تنها مجاز به زندگي در برخي مناطق کشورند و از حق اقامت و کار در بسياري شهرها و روستاها خصوصا در استان‌هاي مرزي برخوردار نيستند. برخي کلان‌شهرها نيز ‌اجراي همين قانون عدم حضور اتباع افغانستاني در شهر را افتخاري براي خود مي‌دانند. آيا تهراني‌ها هم تمايل دارند حضور اتباع افغانستان در شهرشان ممنوع شود؟ ‌ افکار عمومي در برابر اين پرسش دوقطبي است؛ 43 درصد موافق ممنوع‌شدن تهران و 41 درصد مخالف‌اند.

* تمايل به عدم حضور افغانستاني‌ها در تهران در ميان کساني که تحصيلات کمتري دارند يا ساکنان پهنه جنوب تهران (جنوب خط خيابان انقلاب) بيشتر است. در پهنه جنوب تهران که تعداد مهاجران افغانستاني بيشتري ساکن هستند، از هر دو نفر، يک نفر خواهان ممنوع‌شدن تهران براي حضور افغانستاني‌هاست. به‌علاوه افرادي که گفته‌اند در زندگي با مشکلات معيشتي مواجه‌اند بيش از ديگران با ممنوع‌شدن تهران براي افغانستاني‌ها موافق‌اند. بايد توجه شود سه متغير تحصيلات، پهنه سکونت و پنداشت از وضع معيشتي مستقلا بر موافقت با ممنوعيت اثرگذارند و مثلا نبايد اثر زندگي در مناطق جنوبي يا وضعيت معيشتي ضعيف‎تر را به سبب سطح پايين‌تر تحصيلات دانست.

نگرش ایرانیان به مهاجران افغانستانی در کشور

* نگرش به حضور مهاجران در شهر را از يک وجه ديگر هم مي‌شود بررسي کرد؛ تمايل به جداسازي فضايي. از مردم سؤال شده تا چه اندازه موافق‌اند افغانستاني‌ها به جاي زندگي در نقاط مختلف شهر، در محله‌هاي خاص زندگي کنند يا دولت آنها را در محله‌هاي خاص متمرکز کند. 44 درصد تهراني‌ها با اين جداسازي موافق‌اند‌. در اين مورد هم افراد با تحصيلات پايين‌تر و ساکنان مناطق جنوبي تهران بيشتر موافق تمرکز مهاجران در محلات خاص هستند. نکته جالب اينجاست افرادي که اعلام کرده‌اند در زندگي با مشکلات معيشتي مواجه‌‌اند اگرچه بيش از ديگران خواهان ممنوع‌شدن تهران براي افغانستاني‌ها هستند اما از جهت تمايل به جداسازي محلات با ديگر گروه‌ها تفاوت ندارند. بخشي از دليل اين مسئله مي‌تواند هراس آنها از افزايش تعداد مهاجران در محله يا محلات مجاور محل زندگي‌شان باشد.

* به اين نکته نيز بايد توجه شود که يک‌سوم کساني که با ممنوعيت تهران براي حضور افغانستاني‌ها مخالف‌اند از تمرکز آنها در محلات خاص دفاع مي‌کنند؛ يعني با اينکه مخالفتي با حضور آنها در شهر ندارند اما شکلي از کنترل را ضروري مي‌دانند. ‌نگرش منفي به مهاجران و تمايل به جداسازي را درباره تحصيل کودکان افغانستاني هم مي‌توان ديد. شواهد متعددي وجود دارد که برخي والدين نسبت به حضور کودکان افغانستاني در کلاس درس فرزندانشان معترض‌اند که در مواردي به جداشدن کلاس‌ها منجر مي‌شود.

* در پاسخ به پرسشي درباره تحصيل کودکان مهاجر، 40 درصد تهراني‌ها معتقدند افغانستاني‌ها بايد در مدارس ويژه خودشان درس بخوانند اما در مقابل 52 درصد مخالف جداسازي دانش‌آموزان افغانستاني‌اند ‌و زنان بيش از مردان از تفکيک مدارس دفاع مي‌کنند. در پهنه جنوب تهران نيمي مدافع تفکيک و نيمي مخالف‌اند اما در پهنه شمال نسبت دو به يک به نفع مخالفان جداسازي مدارس است.به غير از پنداشت کلي درباره حضور مهاجران افغانستاني در شهر از پاسخ‌گويان درباره تجربه‌هاي شخصي‌تر هم سؤال شده است. وقتي از آنها درباره همسايه‌شدن يک خانواده افغانستاني پرسيده شده، 46.5 موافق بوده‎اند‌. اثر پهنه سکونت و ميزان تحصيلات در نوع پاسخ به اين سؤال بسيار اندک است، اما افرادي که گفته‌اند در زندگي مشکلات معيشتي دارند کمتر از ديگران به همسايگي با يک مهاجر افغانستاني راغب‌اند.

نگرش ایرانیان به مهاجران افغانستانی در کشور

* کمتر از يک‌چهارم شهروندان تهراني بر اين باورند که آنچه حق آنهاست صرف آموزش و بهداشت افغانستاني‌ها مي‌شود. دليل اين تفاوت را مي‌توان در بي‌بهره‌بودن مهاجران از بسياري يارانه‌هاي آموزش و بهداشت دانست. از ابتداي دهه 1380 کاهش بهره‌مندي از يارانه‌هاي حمايتي يکي از ابزارهاي کاهش جمعيت مهاجران در ايران و کاهش هزينه‌هاي عمومي دولت بوده که سبب شده اتباع افغانستاني براي تحصيل در مدارس و دانشگاه‌ها شهريه بپردازند و هزينه درمان را نيز کامل پرداخت کنند.

* 53 درصد از تهراني‌ها افغانستاني‌ها را عامل افزايش جرم و جنايت در ايران نمي‌دانند. نکته مهم ديگر اينکه تنها 4.2 درصد پاسخ‌گويان تجربه مزاحمت از طرف يک افغانستاني براي خود يا خانواده‌شان را داشته‌اند‌.

* بيش از نيمي از شهروندان با تصميم دولت براي شناسنامه‌دادن به اين کودکان موافق‌اند و البته نيم ديگر يا مخالف‌اند يا عقيده صريحي بيان نکرده‌اند. نکته جالب‌تر، موافقت شمار بيشتري از تهراني‌ها با شناسنامه‌دادن به فرزندان مهاجراني است که بيش از 30 سال در ايران زندگي کرده‌اند؛ 57 درصد با شناسنامه‌دادن به اين کودکان موافق‌اند. اعطاي شناسنامه به کودکان پناهنده يعني آن دسته از مهاجران که با کارت آمايش در ايران زندگي مي‌کنند نقطه شروعي براي ادغام ساختاري مهاجران در جامعه ايراني خواهد بود. ‌در يک سؤال ديگر از پاسخ‌گويان راديکال‌ترين سياست ضدمهاجر در برابر شهروندان گذاشته شده و از آنها خواسته شده بگويند چقدر موافق‌اند دولت همه افغانستاني‌ها را از کشور خارج کند و هيچ‌کدام در ايران نمانند. اينجا هم نگرش دوقطبي و نسبت حدودا 40 درصد موافق و مخالف برقرار است‌. موافقت با اين گزاره در ميان افراد با تحصيلات کمتر و در ساکنان پهنه جنوب بيشتر است؛ نيمي از افراد با تحصيلات ديپلم و کمتر و نيمي از شهروندان ساکن جنوب خط خيابان انقلاب با اين گزاره موافق‌اند.

* مناقشه بر سر منافع و مضرات حضور مهاجران افغانستاني در ايران نقطه کانوني بحث موافقان و مخالفان حضور آنها در ايران است. يک طرف اثرات اقتصادي حضور مهاجران بر آباداني ايران را برجسته مي‌کند و طرف مقابل نيز به مواردي همچون بي‌كاري ايرانيان، افزايش جرم يا بيماري متوسل مي‌شود. ‌ تعداد کساني که حضور مهاجران را در مجموع به نفع کشور مي‌دانند نصف کساني است که مضرات آن را بيشتر تصور مي‌کنند. همچون موارد پيشين در اينجا هم ساکنان پهنه جنوب، افراد با تحصيلات کمتر و کساني که با مشکلات معيشتي درگيرند بيش از ديگران حضور مهاجران را ضرري براي کشور مي‌دانند.

«روزانه» صمیمانه و از نزدیک با مخاطبان صحبت می‌کند


روزانه از نزدیک با مخاطبانش صحبت می‌کند؛ برندی که صمیمانه و از نزدیک با مخاطبانش صحبت می‌کند.

«روزانه» صمیمانه و از نزدیک با مخاطبان صحبت می‌کند

این روز‌ها هنگام خرید کالا‌ها و محصولات و به خصوص مواد غذایی با تنوع گسترده‌ای مواجه هستیم. موضوعی که گاهی به دلیل کمبود یا فقدان اطلاعات کافی و قابل اعتماد، انتخاب را برایمان مشکل می‌کند. محصولات لبنی یکی از اصلی‌ترین مواد غذایی است که به صورت روزانه بر سر سفره‌هایمان حضور دارد. همه‌ی ما به خصوص پدران و مادرانی که همیشه مراقب سلامت غذای فرزندانشان هستند، به کیفیت غذای مصرفی اهمیت زیادی می‌دهند؛ کیفیتی که ناشی از مرغوب بودن مواد اولیه، قابل اعتماد بودن منابع تامین آن‌ها و استفاده از فرآیند‌های صحیح و استاندارد می‌باشد. اما آیا این گونه ردیابی و دانش در مورد محصولاتی که هر روز از قفسه فروشگاه‌ها خریداری می‌کنیم در اختیار ما قرار دارد؟ پاسخ سوال‌ها و دغدغه‌هایمان را کجا باید پیدا کنیم؟

گروه فرآورده‌های لبنی «بل روزانه»، که عضو گروه بل با رسالت تامین «غذای سالم و مسئولانه» می‌باشد، در قالب آخرین کمپین خود، مخاطبان و مصرف‌کنندگان را دعوت کرده تا از نزدیک داستان این برند و کلیه فرآیندها، از تامین تا تولید محصولات نهایی روزانه، را دنبال کنند.

کمپین «از نزدیک» با هدف آشنا کردن مصرف‌کنندگان محصولات روزانه با فرایند‌های گاوداری، تامین شیر، تولید، بسته‌بندی، کنترل کیفیت و مسئولیت اجتماعی، در فضای مجازی به اجرا درآمده است. کمپینی که تلاش کرده تا با بیان ساده و صریح در مورد دغدغه‌ها و سوالات مصرف کنندگان صحبت کند و همچنین امکان مکالمه‌ی دو طرفه جهت پاسخگویی مستقیم به این سوالات را فراهم کند. اقدامی تازه و هدفمند با حضور متخصصان شرکت روزانه در ویدیو‌های لایو اینستاگرام و پاسخگویی بی واسطه و صمیمانه به سوالات مطرح شده.

روزانه که حساسیت‌ها و دغدغه‌های این روز‌های خانواده‌ها در مورد سلامت محصولات لبنی را بیش از هر زمان دیگری درک کرده، در کمپین «از نزدیک» با تاکید بر مراقبت، دقت و علاقه کارکنانش در تک تک مراحل تولید، داستان تولید محصولاتش را روایت کرده است. روایتی که نشان می‌دهد چه روش‌ها، تکنولوژی‌ها و استاندارد‌هایی در پس مراحل تولید از لحظه‌ی دوشیده شدن شیر گاو‌ها در دامداری‌های منتخب، تامین مواد اولیه با کیفیت، فرآیند‌های تایید کیفیت و نهایتا تولید و بسته بندی به کار می‌رود.

در کمپین «از نزدیک» ویدئو‌های کوتاهی از فرایند‌های مختلف می‌بینیم که در آن‌ها از متخصصان روزانه به عنوان راویان اصلی استفاده شده است، راویانی که هر یک به زبان خود در مورد تخصص و فرایند تحت مدیریتشان صحبت می‌کنند.

در کمپین «از نزدیک» همه دعوتند تا با ارزش‌های برند روزانه بیشتر آشنا شوند و از نزدیک ببینند شیر و پنیر محبوب آن‌ها با چه کیفیت و ساز و کاری تولید و بسته‌بندی می‌شود و از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی روزانه پاسخ سوالاتشان را مستقیما دریافت کنند. برندی که با مراقبت و لبخند محصولاتش را تولید می‌کند؛ حالا با لبخند پاسخگوی سوالات و دغدغه‌های مخاطبانش است!

هتل های نزدیک به جنگل ارسباران


استفاده از مطالب مجله گردشگری و توریستی الی گشت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کليه حقوق اين سايت به الی گشت تعلق دارد.

باغ ملی گیاه شناسی میانمار را از نزدیک بشناسیم


آیا از باغ ملی گیاه شناسی میانمار (National Kandawgyi Botanical Gardens) خبر دارید؟  این باغ واقع در شهر پین او لووین (Pyin Oo Lwin) و کشور میانمار بوده و یکی از بزرگ ترین باغ های گیاه شناسی آسیا به حساب می آید. موسس این باغ، الکس راجرز، با دقت به دنبال مکان مناسبی برای اجرای پروژه تاسیس باغ گیاه شناسی بود و در سال ۱۹۱۵ این باغ را تاسیس کرد و آن را در سطح بین المللی شناخته کرد. میانمار از قدیم به علت موقعیت جغرافیای آن همواره مورد توجه دانشمندان گیاه شناسی قرار گرفته است. اگر شما نیز مایل هستید تا از این مکان بازدید کنید می توانید از طریق خرید تور تایلند و سفر به کشور همسایه آن یعنی میانمار اقدام کنید. در ادامه مطلب همراه ما باشید تا زیبایی های این باغ را به شما معرفی کنیم.

تاریخچه باغ ملی گیاه شناسی میانمار

مطالب مربوط:
بلندترین پل جهان از جنس ساج است!
افراد این قبیله می توانند ۱۳ دقیقه زیر آب بمانند!
مارمولکی که «۱۰۰ میلیون سال پیش» در کهربا گیر کرده بود، کاملا سالم پیدا شد!

باغ ملی گیاه شناسی میانمار در سال ۱۹۱۵ تأسیس شده و توسط زندانیان ترکی که در زمان جنگ جهانی اول اسیر شده بودند ساخته شده است.  این باغ گیاه شناسی با مساحت ۴۳۵ هکتار دارای بیش از ۴۸۰ گونه گل، درختچه و درخت است.

شهر پین او لووین (Pyin Oo Lwin) از آب و هوای نسبتاً مطلوبی برخوردار است و دمای آن در تابستان به ندرت از ۲۵ درجه سانتی گراد بیشتر می شود. دمای هوا در شب ماه ژانویه سرد شده و به کمترین درجه یعنی ۵ درجه سانتیگراد می رسد. خاک های حاصلخیز و باران های فراوان تابستان، آن را بهشتی برای باغبانان کرده است.

نمای کلی باغ گیاه شناسی در میانمار

آقای الکس راجرز، کارشناس پژوهش جنگل میانمار، از لیدی شارلوت ویلر-کاف، گیاه شناس تازه کار مستقر در برمه دعوت کرد تا در تبدیل یک سایت ۲۴۰ هکتاری به یک باغ گیاه شناسی به او کمک کند. لیدی کافین برای شش سال آینده روی طرح و کاشت کار کرد و از کارشناسان باغ Kew Gardens در لندن مشاوره می گرفت.

در سال ۱۹۱۷ این پارک به عنوان یک باغ گیاه شناسی متعلق به دولت اعلام شد و در حال حاضر باغ ملی گیاه شناسی میانمار با مساحت ۴۳۷ هکتار که شامل جنگل های محافظت شده نیز می باشد آماده پذیرایی از مهمانان و گردشگران سراسر جهان است.

با اضافه شدن تعدادی از جاذبه های گردشگری جدید در سال های اخیر، این باغ زیبایی همیشگی خود را حفظ کرده است. باغ از سال ۲۰۰۰ متعلق به یک شرکت خصوصی است.

گونه های گیاهی و جانوری باغ ملی گیاه شناسی میانمار

گونه های گیاهی موجود در باغ ملی گیاه شناسی میانمار بسیار متنوع است. این باغ دارای ۵۱۴ گونه درختی بومی است و ۷۴ گونه آن از خارج میانمار به این کشور آورده شده است. از دیگر گونه های درخت این باغ می توانیم ۷۵ گونه بامبو که از دسته گیاهان همیشه سبز است و کروتون (Croton) نام برد. از ۳۰۰ گونه گل های ارکیده موجود در باغ ۱۷۸ تای آن در سال ۱۹۴۲ جمع آوری شد. ۲۵ گونه گل رز، ۶ گونه گل سوسنیان و همچنین گیاهان دارویی در این باغ رشد می کنند. این باغ توسط وزارت جنگل میانمار اداره می شود.

حیوانات حبات وحش که در معرض انقراض هستند نیز در این باغ نگهداری می شوند از جمله گوزن های شاخ پیشانی، لاکپشت های ستاره دار برمه ای، تاکین گونه ای از تیره گاوسانان، خوک آهو ها، قرقاول و اردکیان. اطلاعات تکمیلی بیشتری را در وب سایت توریسم و جاذبه های تایلند و میانمار می توانید پیدا کنید.

جاذبه های گردشگری باغ

در سال های اخیر در کنار گونه های گیاهی و جانوری جاذبه های گردشگری جدیدی به باغ اضافه شدند. به منظور جذب بیشتر گردشگران خارجی و داخلی این باغ فعالیت های خود را افزایش داده و برنامه های جدیدی ترتیب داده است. در زیر به معرفی آن ها می پردازیم.

برج نان مینت | Nan Myint Tower

در یازدهم آوریل سال ۲۰۰۲ ساخت برج داخل باغ ملی گیاه شناسی میانمار شروع شد و در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳ به پایان رسیده و افتتاح شد. قطر برج ۱۵٫۵ متر و ارتفاع آن ۶۵٫۵ متر است. برج نان مینت (Nan Myint Tower) 12 طبقه دارد که ۱۰ تا آن برای دیدن منظره های زیبا از باغ است و طبقه یازدهم برای تالار پذیرایی است. داخل برج آسانسور نیز وجود دارد و برای رسیدن به طبقه دهم می توانید از آن استفاده کنید یا اینکه با پای پیاده طبقات را بالا روید و از بادی که داخل برج می چرخد لذت ببرید.

موزه های باغ گیاه شناسی میانمار

سه موزه در باغ گیاه شناسی میانمار وجود دارد که در زیر به شرح مختصر آن ها می پردازیم.

 1. موزه فسیل | Fossils Museum: موزه میزبان فسیل های پستانداران، خزندگان و بی مهرگان که فراوان ترین گونه جانوران در روی کره زمین هستند می باشد.
 2. موزه چوب های سنگی | Petrified Wood Museum: موزه فسیل های گیاهان، سنگ های رنگارنگ، ریشه های ریز نخل پالمیرای آسیایی و همچنین چیزهایی که از فسیل گیاهان ساخته می شوند را نمایش می دهد.
 3. موزه پروانه | Butterfly Museum: موزه پروانه دارای گونه های مختلفی از پروانه ها از نپال، تایوان، آمریکای جنوبی، ژاپن و آسیای جنوب شرقی است.
 • دیگر بخش های مهم باغ ملی گیاه شناسی میانمار به ترتیب زیر است.

باغ ارکیده

فروشگاه سوغاتی  باغ راک چوبهای مرتفع الوار

زمین بازی کودکان

 باغ آبشار  باغ بامبو

 جنگل باران

 جزیره پاگودا

 چشمه رنگین کمان  باغ کروتون (Croton)

پیاده روی در قفس پرندگان

خانه چای  باتلاق  کاج جنگلی دریاچه کاندوجی (Kandawgyi Lake)

راه های دسترسی به باغ و امکانات آن چگونه است؟

همانطور در اول مطلب اشاره کردیم برای سفر به میانمار بهتر است اول به تایلند سفر کنید. پس از آن می توانید بلیط هواپیما را از تایلند به میانمار خریداری کنید. جهت اطلاع مسافرانی که قصد سفر به این باغ را دارند باید بگوییم که تنها بخشی از این کشور در منطقه حساس قرار گرفته است. این باغ و شهری که در آن واقع است برای سفر مناسب هستند.

از شهر یانگون (Yangon) به شهر ماندالای (Mandalay)  و سپس به شهر پین او لووین (Pyin Oo Lwin) با مشین

هزینه ورودی باغ برای گردشگران خارجی ۵ دلار که شامل بازدید از تمامی موزه ها و جاذبه های گردشگری باغ می باشد. برای کودکان این مبلغ ۳ دلار است. کرایه کالسکه در باغ نیز امکان پذیر است. حداقل ۲ ساعت نیاز دارید در اطراف باغ به گردش بپردازید و از جاذبه های آن دیدن کنید. متاسفانه امکان استفاده از دوچرخه داخل باغ امکان پذیر نیست بنابراین کفش های پیاده روی خود را فراموش نکنید.

ساعت کاری: ۸ صبح تا ۶ عصر

شماره تلفن: ۹۵۸۵۲۲۴۹۷+

آدرس: National Kandawgyi Botanical Gardens (Maymyo Botanical Garden), Nandar Road, Pyin Oo Lwin, Mandalay division Myanmar

ایمیل: [email protected]

رئیس باغ: Dr. Nyi Nyi Kyaw

باغ ملی گیاه شناسی میانمار تلاش می کند که مکان تفریحی برای عموم باشد و کلاس های آموزشی در ارتباط با حفاظت جنگل، درختان و حیات وحش برگزار کند تا مردم را نسبت به این موضوع آگاه کند. این باغ همواره در تلاش بوده تا از گونه های در حال منقرض و نایاب حفاظت کند و با کاشت این گونه ها آن ها را از این خطر حفظ کند. ما در الی گشت به تجربه شما در زمینه بازدید از باغ نیز داریم. لطفا تجربه خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

شهرهای نزدیک تهران برای مسافرت ، معرفی و بررسی کامل آن ها


در آخرین روزهای تابستان هستیم و دیگر فرصت برای رفتن به شهرهای نزدیک تهران برای مسافرت آن هم در این فصل گرم دارد به پایان خود می رسد. خبر خوب این است که در اطراف تهران شهرهای مختلفی قرار دارد که می توانید برای یک مسافرت تند و سریع به آن ها برنامه ریزی کنید و بار سفرتان را ببندید.

ما امروز می خواهیم تا ۱۰ از شهرهای نزدیک تهران برای مسافرت را مخصوصا در شهریور ماه به همراه جزئیات کاربردی و راه های دسترسی به آن ها را به شما معرفی کنیم.

اگر در این تابستان تا به همین لحظه موفق نشده اید که به سفر بروید و به دنبال یک مقصد مناسب می گردید، با این که هنوز برای شما دیر نشده ولی زمان هم دیگر به شمارش افتاده است. از این رو در ادامه با ما در الی گشت همراه باشید تا به اتفاق هم، ۱۰ تا از شهرهای نزدیک تهران برای مسافرت را به شما معرفی کنیم.

تص.یری از یکی شهرهای اطراف تهران

۱_ طالقان، شهری سر سبز در نزدیکی تهران

طالقان یکی از شهرهای نزدیک تهران برای مسافرت است که هم طبیعت بسیار زیبایی دارد و هم جایی جذاب برای مسافرت و عوض کردن حال و هوا است. طالقان یکی از ییلاق های در نزدیکی تهران است که بیشتر به خاطر ارتفاعات بسیار زیاد و باغات زیبایش شناخته می شود. چشمه های فراوان، یخچال های طبیعی، آبشارهای فراوان و خروشان، آثار تاریخی و شهرک های مختلفش معروف شده.

جاذبه های گردشگری طالقان تهران

از جمله جاذبه های طالقان می توانیم به:

 • سد و دریاچه ی طالقان
 • ارژنگ قلعه
 • امامزاده قاضی میر سعید
 • روستای ایستا
 • آبشار شله بن
 • روستای میر
 • آبشار کرکبود
 • آبشار سوهان
 • روستای دیزان

اشاره نماییم. البته برای دیدن جاذبه های طالقان می توانید در مجله ی الی گشت مطالب بیشتری را بخوانید.

نمایی از شهر سر سبز طالقان

چگونه از تهران به طالقان برویم؟

برای رفتن به طالقان از تهران از اتوبان تهران – کرج به سمت قزوین بروید و پس از گذشتن از شهرهای کرج، هشتگرد، ۴ کیلومتر بعد از آبیک به سمت جاده ی انحرافی طالقان می رسید. پس از گذشتن از زیاران و گذراندن مسافت ۲۸ کیلومتری بر بالای گردنه ابراهیم آباد، وارد طالقان می شوید و بعد از پایین آمدن از گردنه ی سد طالقان را خواهید دید.

 • آدرس: تهران، اتوبان کرج – قزوین، شهرستان طالقان

دریاچه ی طالقان

۲_ کردان، منطقه ای خوش آب و هوا در اطراف تهران

کردان جزء مناطق ساوجبلاغ در فاصله ی ۶۵ کیلوکتری شمال غرب تهران و ۲۵ کیلوکمتری کرج قرار گرفته است و به خاطر طبیعت سر سبز و آب و هوای بسیار مناسبش، تبدیل به منطقه ای کاملا توریستی شده و از این رو در لیست شهرهای نزدیک تهران برای مسافرت قرار گرفته است. این منطقه بسیار خوش آب و هواست و باغات زردآلو، گیلاس، توت، گردو و آلبالو شهرت پیدا کرده است. در این سال های اخیر امکانات کردان بسیار افزایش پیدا کرده و از این رو تبدیل به مقصدی مناسب شده است. در مطلب کردان می توانید اطلاعات بیشتری درباره ی این منطقه به دست بیاورید.

جاذبه های گردشگری روستای کردان

کردان هم منطقه ای سر سبز و بسیار آباد است که جاهای دیدنی بسیاری در خود دارد. برخی از معروف ترین این جاذبه ها عبارتند از:

 • رود کردان
 • برج مقبره
 • دهکده‌ های تفریحی کردان
 • سایت پروازی کردان

چگونه از تهران به کردان برویم؟

برای رفتن از سمت تهران به طرف کردان تنها کافی است که به سمت کرج بروید و بعد از آن به سمت آزاد راه قزوین مسیرتان را ادامه دهید. تقریبا پس از طی کردن ۲۰ کیلومتر تابلوی خروج را ببینید و بعد وارد کردان شوید.

 • آدرس: ایران، البرز، کرج، آزاد راه کرج – قزوین

نمایی از لواسان تهران

۳_ قزوین، مقصدی تاریخی و زیبا در نزدیکی تهران

دیگر پیشنهاد ما به شما برای سفر به اطراف تهران در این روزهای آخر تابستان، مرکز استان بزرگ و تاریخی قزوین یعنی شهری به همین نام است. هم جاذبه های تاریخی و هم دیدنی های مختلف در قزوین زیاد است و از این رو با سفر به این شهر می توانید بسیار به گشت و گذار بپردازید و جاهای مختلفی را ببینید. قزوین دارای امکانات زیاد و متنوعی برای پذیرش گردشگران برخوردار است و از این رو سفر به این شهر را به شما پیشنهاد می کنیم. می توانید با قزوین در الی گشت بیشتر آشنا شوید.

جاذبه های گردشگری قزوین

قزوین جاذبه های مختلف از تتاریخی گرفته تا مکان های تفریحی مدرن در خود زیاد دارد. ما می خواهیم چند تا از بهترین جاذبه های این شهر را به شما معرفی کنیم که عبارتند از:

 • کاخ چهلستون
 • موزه شهر
 • بازار قزوین
 • سرای سعد السلطنه
 • مسجد جامع قزوین
 • مسجد النبی
 • حمام قجر
 • عالی ‌قاپو
 • خیابان سپه
 • شاهزاده حسین

چگونه از تهران به قزوین برویم؟

هم با اتوبوس و هم با ماشین شخصی و قطار می توانید خودتان را به شهر قزوین برسانید. ضمن این که می توانید بلیط قطار خود را از الی گشت خریداری نمایید اما بهترین راه دسترسی به این شهر، پیمودن مسیر ۱۵۳ کیلومتری از تهران به این شهر است.

 • آدرس: ایران، استان قزوین، شهر قزوین

نمایی کلی از شهر قزوین

۴_ کن سولقان، خوش منظره ترین منطقه ی اطراف تهران

کن سولقان و یا به عبارتی دیگر، کن سولوقون یکی از روستاهای شمال غرب تهران است که به واسطه ی آب و هوای بسیار خوبش و نزدیکی بسیار زیاد می تواند یکی از بهترین گزینه های پیشنهادی ما به شما برای سفر به شهرهای نزدیک تهران برای مسافرت باشد. البته این منطقه در تقسیم بندی های جدید یکی از مناطق تهران به حساب می آید اما به قدری رفتن به آن مسافت می طلبد که بتوانیم نامش را در لیستمان بگنجانیم. عمده ی شهرت کن سولوقون به خاطر رودخانه ی ۳۳ کیلومتری کن است که از ارتفاعات توچال سرچشمه می گیرد.

جاذبه های گردشگری کن سولقان

کن سولقون بیشتر جاذبه هایی برخواسته از دل طبیعت دارد و از این رو بهترین جاذبه های طبیعیش عبارتند از:

 • دره ی دو چناران
 • روستای واریش
 • روستای وردریج
 • غار بیوک آقا
 • روستای سنگان
 • آبشار رندان
 • پارک جنگلی کوهسار
 • امامزاده داوود

چگونه از تهران به کن سولقان برویم؟

بهترین راه برای رفتن به این منطقه این است که از اتوبان همت به سمت بزرگراه آبشناسان بروید و از انتهای بلوار کوهسار به کن سولقان بروید.

 • آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش کن، دهستان سولقان

یکی از مناطق کن سولقون

۵_ اوشون فشم یکی از شهرهای نزدیک تهران برای مسافرت

اوشون فشم اسم راحت و کوتاه شده ی اوشان و فشم و البته در کنارشان میگون است که در لفظ عامیانه با حذف کردن قسمت سوم شهر تبدیل به یکی از معروف ترین نقاط اطراف شهر تهران شده است. اوشون فشم در شمیرانات قرار گرفته و مرکز بخش رودبار قصران در استان تهران است. این منطقه قبلا در ۲۵ کیلومتری شرقی ایران قرار داشته و از این رو در بین رشته کوه های البرز قرار گرفته است. این منطقه دارای آب و هوای کوهپایه ای و سردسیری است و تابستان های خوش آب و هوایی دارد.

جاذبه های گردشگری اوشون فشم

به خاطر نزیدیکی اوشون فشم به منطقه ی کوهستانی، در این منطقه جاذبه های دیدنی مختلفی وجود دارد که برایتان برخی از بهترین های آنان را ذکر می نماییم.

 • پیست اسکی دربند سر
 • پیست دیزین
 • پیست شمشک
 • روستای آهار
 • آبشار لارمحله
 • باغگل
 • گرمابدر
 • دربندسر

چگونه از تهران به اوشون فشم برویم؟

مسیر دسترسی شما به اوشون فشم از جاده ی لشگرک است. از اتوبان بابایی به سمت لشگرک بروید و سپس از خروجی لشگرک به سمت فشم بروید.البته از سمت تهرانپارس و اتوبان امام علی (ع) می توانید به این منطقه بروید.

 • آدرس: ایران، تهران، اوشون فشم

نمایی کلی از شهر اوشون فشم

۶_ فیروزکوه، بهشت گمشده ای در اطراف تهران

فیروزکوه در انتهای شمال شرقی تهران قرار گرفته و از نظر خیلی ها، بهشت خدا روی زمین است! زمستان های این شهر با این که سرد است اما در عوض تابستان هایش از لحاظ خنکی فوق العاده است و از همین رو حکم ییلاق را دارد. فیروزکوه در فاصله ی ۱۴۳ کیلومتری تهران قرار گرفته و در ادامه به قائمشهر ختم می شود. در فیروکوه می توانید ماهی قزل آلا، زردآلو، سیب و آلوی تازه و خوشمزه میل نمایید.

جاذبه های گردشگری فیروکوه

درباره ی آب و هوای فیروزکوه برایتان گفتیم. از این رو می خواهیم در بین جاذبه های بیشمارش، چند جاذبه ی بسیار جالب و دیدنی را به شما معرفی کنیم. برخی از این جاهای دیدنی عبارتند از:

 • تنگه واشی
 • چشمه آب معدنی خمده
 • روستای لزور
 • دریاچه سد لزور
 • تنگه میشینه مرگ

چگونه از تهران به فیروزکوه برویم؟

از بزرگراه یاسینی یه جاده ی دماوند می افتید و بعد به فیروزکوه می رسید.

 • آدرس: ۱۰ کیلومتری جاده اصلی فیروزکوه به تهران

نمایی از طبیعت فیروزکوه

۷_ دماوند، منطقه ای کوهستانی و زیبا

شهرستان دماوند هم یکی از شهرهای نزدیک تهران برای مسافرت است که به قدری سبز و خرم است که واقعا حیف است که نامش را در میان این شهرهای مناسب نیاوریم. منطقه ی دماوند در بین محل تلاقی ۳ نقطه ی مهم ایران یعنی سمنان، تهران و مازندران است. از این رو افراد زیادی برای تفریح از نقاط مختف به آن می روند. از ویژگی های مثبت اقلیمی دماوند این است که هم اعتدال بسیار بالایی دارد و هم بسیار خرم و پر برکت است.

جاذبه های گردشگری دماوند

دماوند پر است از جاذبه های طبیعی و دیدنی که واقعا اوقات فرح انگیزی را برای شما به وجود می آورد. برخی از این جاذبه ها عبارتند از:

 • چشمه تیز آب
 • روستای وادان
 • تنگه لار
 • مسجد جمعه دماوند
 • برج شیخ شبلی
 • چشمه اعلا
 • دریاچه تار
 • امامزاده عبدالله و خلیل الله

چگونه از تهران به دماوند برویم؟

از آن جایی که از تهران تا دماوند فاصله ی زیادی نیست، می توانید خیلی راحت به این منطقه بروید. دماوند در ۷۵ کیلومتری شرق تهران قرار گرفته است. می توانید این مسیر را از آزادراه تهران پردیس بپیمایید.

 • آدرس: ایران، ۷۵ کیلومتری تهران

یکی از جاذبه های شهر دماوند، یکی از شهرهای اطراف تهران

۸_ لاریجان، شهری مازندرانی اما نزدیک تهران

با این که لاریجان در جنوبی ترین قسمت مازندران قرار گرفته اما به سبب نزدیکیش به البرز، از جمله شهرهای نزدیک تهران برای مسافرت به حساب می آید. لاریجان دارای جاذبه های دیدنی طبیعی بسیاری است که مطممئنا اوقات خوب و خوشی را برای شما به وجود می آورد. این شهر هم باستانی است و هم دارای دشت ها ومراتع بسیاری در خود است. می دانستید که با کیفیت ترین قزل آلا در سراسر خاورمیانه را در لاریجان صید می کنند؟! در سفر به این شهر مطمئنا بسیار لذت خواهید برد.

جاذبه های گردشگری لاریجان

لاریجان شهر سر سبز و زیبایی است و دیدنی های آن اصلا کم نیستند ولی ما چندتا از بهترین جاذبه های آن را به شما معرفی می کنیم.

 • آب گرم لاریجان
 • روستای نوا
 • روستای گرنا
 • دریاچه امامزاده علی
 • آبشار شمس آباد
 • آبشار برز

چگونه از تهران به لاریجان برویم؟

لاریجان در ۶۰ کیلومتری شمال شرق تهران و چند کیلومتری دماوند است و اگر می خواهید به ان بروید باید یا از راه مازندارن استفاده کنید . یا جاده ی دماوند را ۲۶ کیلومتر بعد از آن ادامه دهید.

 • آدرس: استان مازندران، شهرستان آمل، لاریجان

نمایی از یکی از شهرهای اطراف تهران

۹_ پردیس، شهری نزدیک به تهران

پردیس یکی از شهرستان های اطراف تهران است که از دو بخش جاجرود و بومهن تشکیل شده است. پردیس هم نزدیک است و هم بسیار خوش آب و هوا و زیبا. پردیس از روستای تلو سرخه حصار آغاز شده و تا انتهای بومهن ادامه دارد. پردیس دارای ۴۲۰۰ هکتار است و به تهران بسیار نزدیک است. از آن جایی که به تازگی به این شهر و پتانسیل هایش توجه ویژه شده است، هم شهری مناسب برای سفرهای کوتاه و چند روزه است و هم امکانات تفریحی و اقامتی آن را گسترش داده اند.

جاذبه های گردشگری پردیس

بهترین جاذبه هایی که می خواهیم در پردیس به شما معرفی کنیم، بیشتر طبیعی هستند و معمولا مردم چه قصد اقامت در این شهر داشته باشند و چه نه، معمولا به دیدن آن ها می روند. این دیدنی ها عبارتند از:

 • رودخانه جاجرود
 • پل شاه عباسی
 • آبشار کمرد

چگونه از تهران به پردیس برویم؟

پردیس در ۱۷ کیلومتری شرق تهران در مسیر جاده هراز قرار گرفته و از این رو شما برای رفتن به آن باید از طریق همین مسیر اقدام بفرمایید.

 • آدرس: ایران، تهران، بزرگراه تهران – پردیس

نمایی از شهر جدید پردیس

۱۰_ لواسان، یکی از مقصدهای لاکچری اطراف تهران

لواسان یکی از شهرهای نزدیک به تهران است که به نظر می رسد یکی از پیشنهادهای خوب برای رفتن به شهرهای نزدیک تهران برای مسافرت است. این شهر در دامنه ی رشته کوه البرز قرار گرفته و کاملا در یک منطقه ی شمالی قرار دارد. لواسان به واسطه ی امکانات بسیار زیادش در زمینه ی اقامت و امکانات تفریحی زیاد یکی از بهترین جاهایی است که خیلی از افراد برای سفر و اقامت آخرهفته ی خود انتخاب می کنند.

جاذبه های گردشگری لواسان

لواسان منطقه ی خانه های لوکس، ریتوران ها و کافه های فرد اعلا و جاذبه های طبیعی و دیدنی بسیار زیاد است. برخی از این جاذبه ها عبارتند از:

 • دهستان ایرا
 • غار موزه وزیری
 • روستای افجه
 • امامزاده فضلعلی
 • آبشار برگ جهان

چگونه از تهران به لواسان برویم؟

لواسان در فاصله ی ۱۱ کیلومتری شمال شرق تهران قرار گرفته است. بهترین راه برای رفتن به این منطقه این است که از جاده ی لشگرک بروید و در این صورت در عرض ۴۳ دقیقه به مقصد خود می رسید.

 • آدرس: استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش لواسانات، دهستان لواسان بزرگ، روستای لواسان بزرگ

بهترین شهرهایی که می شود در شهریور به آن ها سفر کرد

۱۰ تا از شهرهای نزدیک به تهران برای سفر را به شما معرفی کردیم تا در این روزهای پایانی تابستان به آن ها سفر کنید و خاطره ی خوبی را از این روزها برای خودتان به وجود بیاورید. حال از شما می پرسیم که آیا تا به حال به این جاهایی که نام بردیم سفر کرده اید؟ لطفا تجربه و نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.

هتل های نزدیک به حرم در مشهد ، معرفی ۱۵ هتل نزدیک به حرم


هتل های نزدیک به حرم در مشهد

سفر به مشهد و رفتن به حرم مطهر امام رضا (ع) دیگر وقت و زمان نمی شناسد. لازم به آمارگیری نیست و تنها اگر یک بار هم تجربه ی سفر به شهر مقدس مشهد را داشته باشید دیگر خودتان این را می دانید که نه تنها از تمامی نقاط ایران برای زیارت حرم مطهر امام هشتم شیعیان جهان به این شهر می آیند بلکه از دیگر کشورها هم برای زیارت حرم ایشان به این شهر سفر می کنند. از آن جایی که یکی از ویژگی های هتل خوب در مشهد این است که به حرم نزدیک باشد، ما می خواهیم تا برای شما ۱۵تا از هتل های نزدیک به حرم در مشهد را معرفی نماییم تا شما در سفر به این شهر مقدس بهترین هتل را برای اقامت انتخاب کنید.

به جز شناخت و بررسی هتل های نزدیک به حرم در مشهد شما نیاز دارید تا با بسیاری از نکات سفر و دانستنی های کاربردی در سفر به این شهر آشنا شوید. از این رو به شما پیشنهاد می کنیم که مطلب راهنمای سفر به مشهد را مطالعه بفرمایید تا سفر خوبی را به این شهر داشته باشید.

۱_ هتل مدینه الرضا (ع) از هتل های نزدیک به حرم در مشهد، ۵ ستاره | Madinah Al-Reza Hotel (AS)

مطالب مرتبط:
معرفی کامل موزه های مشهد همراه با آدرس
آشنایی با بازارهای سنتی مشهد
آشنایی با تمام جاذبه های طرقبه مشهد

اولین هتلی که می خواهیم از بین هتل های نزدیک به حرم در مشهد به شما معرفی نماییم، هتل مدینه الرضا (ع) است.

این هتل که از قضا نزدیک ترین هتل ۵ ستاره به حرم هم هست، دارای امکانات درخور پذیرایی از مهمانان و زائرینی است که آن را برای اقامت انتخاب نموده اند.

فاصله ی این هتل تا حرم مطهر امام رضا (ع) تنها ۲ دقیقه است و از این لحاظ نیز مسافران بسیار زیادی آن را برای اقامت انتخاب می کنند. سبک معماری این هتل کاملا از معماری ایرانی و سنتی نشات گرفته است و تمامی اسباب راحتی در آن در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.

اتاق های این هتل از نوع استاندارد، ویژه، اکونومی و لوکس می باشند. این اتاق ها دارای یخچال، تلویزیون، سرویس بهداشتی مجزا، تلفن و بسیاری از دیگر امکانات نیز می باشد.

در این هتل می توانید از خدمات مختلفی بهره مند شوید که عبارتند از:

 • بوفه ی ناهار و شام
 • رستوران پاناروما و تمام شیشه ای
 • رستوران سنتی
 • گالری نقاشی دائمی
 • مجموعه ی تفریحی آبی مجزا برای بانوان و آقایان
 • اتاق بازی کودکان
 • اینترنت Wifi پر سرعت در لابی
 • کتابخانه
 • ترانسفر رایگان
 • سالن ورزشی

آدرس: استاتن خراسان رضوی، شهر مشهد، ابتدای خیابان شیرازی ، هتل مدینه الرضا(ع)

۲_ هتل اترک، ۴ ستاره | Atrak Hotel

هتل ارتک مشهد به عنوان یکی از قدیمی ترین هتل های نزدیک به حرم در مشهد که امکانات و خدمات خوبی را به مسافران خود ارائه می نماید نیز شناخته می شود.

این هتل در سال ۱۳۵۷ به عنوان یک هتل ۴ ستاره در حضور مسئولین مربوطه ی شهر مشهد در آن زمان افتتاح شد. زمانی که این هتل افتتاح شد دارای ۱۴۵ اتاق، ۲ رستوران و پارکنیگ را دارا بود.

فاصله ی این هتل ۴ ستاره با حرم تنها ۳۰۰ متر است و از این رو بسیار نزدیک به حرم محسوب می شود. اتاق های این هتل بسیار مجهز هستند و بسیار مدرن طراحی و تزئین شده اند.

در این اتاق ها می توانید به اینترنت وای فای دسترسی داشته باشید. اتاق هایاین هتل یک تخته ی کلاسیک، یک تخته ی ویژه، دو تخته ی کلاسیک دبل، دو تخته ی ویژه ی دبل و دو تخته ی کلاسیک توئین هستند.از جمله ی خدمات این هتل می توانیم به این موارد اشاره نماییم:

 • رستوران این هتل با معماری سنتی
 • رستوران فضای باز با منظره ی حرم
 • کافی شاپ
 • مجموعه ی ورزشی
 • حمام مجزا و اختصاصی
 • تلویزیون

آدرس: استان خراسان رضوی، شهر مشهد، میدان بیت المقدس، هتل اترک

۳_ هتل درویشی، ۵ ستاره | Darvishi Hotel

یکی از هتل های معروف مشهد که ۴٫۴ ستاره است و نامش در بین هتل های نزدیک به حرم در مشهد قرار گرفته است، هتل درویشی است. فاصله ی این هتل با حرم مطهر امام رضا (ع) تنها ۱٫۴ کیلومتر است که با پای پیاده تنها ۱۰ دقیقه تا حرم فاصله دارد.

این هتل ۲۵ طبقه ای یکی از بلندترین هتل ها نه تنها در مشهد بلکه در شرق کشور است.

در این هتل مسافران و یا مراجعان از بیرون از هتل می توانند از مجموعه ی آبی این هتل که در نوع ارائه ی خدمات خود در بین اولین های شهر مشهد است، تبدیل به یکی از مفرح ترین هتل های این شهر گشته است.

مرکز اتاق های این هتل عبارتند از: پنت هاوس، دوبلکس مصر، ایران اسلام، رم، ایران باستان، هند، عرب، چین، اتاق آینده، پرزیدنتال دو تخته دو فصل، سه تخته، چهار تخته، کوئین، سوئیت امپریال و خانه می باشند. از جمله ی امکانات این هتل می توانیم به:

 • مجموعه ی آبی
 • حمام ترکی
 • بدن سازی
 • ترانسفر رایگان فرودگاه به هتل
 • پشتیبانی مهمان
 • اتاق مخصوص استعمال دخانیات
 • کافی نت
 • شبکه های تلویزیون ایران و کانال های بین المللی
 • مرکز خرید
 • سالن های پذیرائی
 • تالار

آدرس: استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۲۴ و ۲۶

۴_ هتل جواد، ۴ ستاره | Javad Hotel

یکی از هتل های نوساز و بسیار آرام از بین هتل های نزدیک به حرم در مشهد بدون شک هتل جواد در مشهد است.

این هتل ۴ ستاره که تا حرم امام رضا (ع) تنها ۵ دقیقه فاصله دارد، یکی از هتل های آرام با امکاناتی عالی و مدرن در نزدیکی حرم مطهر است. تمامی اتاق های این هتل بسیار شیک و تمیز طراحی شده اند، دارای سیستم تهویه ی هوای مرکزی، سیستم شرمایش و گرمایش، اینترنت پر سرعت، تلویزیون با شبکه های ایرانی بین المللی و خدمات بسیار دیگری می باشد. از جمله ی دیگر خدمات این هتل می توانیم به:

 • لابی
 • پارکینگ
 • فروشگاه
 • غرفه، رستوران
 • کافی شاپ
 • سونا
 • جکوزی

آدرس: استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان امام رضا (ع)، نبش امام رضا ۳

۵_ هتل حیات شرق، ۳ ستاره | Hayaat Shargh Hotel

اصلا به ستاره های کم این هتل بسنده نکنید زیرا این هتل دارای امکانات بسیار زیادی است و در بین خوب های هتل های نزدیک به حرم در مشهد قرار می گیرد.

از این هتل تا حرم مطهر تنها ۱۵ دقیقه پیاده و ۵ دقیقه با ماشین راه است و از این رو در بین نزدیک ترین ها قرار می گیرد.

ساختمان این هتل نوساز است و تراس هایش رو به حرم قرار گرفته اند. این هتل ۸ طبقه ای است و ۳۳۲ اتاق و سوئیت دارد.

در ضمن این هتل به یکی از مرازک خرید بسیار معروف مشهد هم نزدیک است. از جمله امکانات این هتل می توانیم به این موارد اشاره نماییم:

 • لابی
 • رستوران مجلل
 • پارکینگ رایگان با ظرفیت پارک هزار خودرو
 • اینترنت پر سرعت درلابی و اتاق های هتل
 • خدمات اتاق
 • شبکه ی پخش
 • چای ساز
 • سیستم تهویه
 • صندوق امانات
 • تجهیزات تخت خواب و مبلمان کامل

آدرس: استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان نواب صفوی، جنب بازار آرمان

۶_ هتل بشری، ۲ ستاره | Boshra Hotel

از هتل های ۲ ستاره در بین هتل های نزدیک به حرم در مشهد می توانیم به هتل بشری اشاره نماییم.

این هتل که فاصله ی بسیار کمی با حرم اما رضا دارد، از نظر مکانی دقیقا رو به روی باب الجواد (ع) قرار گرفته است.

فاصله ی کمتر از ۱۰ قدمی این هتل به کسانی که آن را برای اقامت انتخاب می نند این امکان را می دهد که هر زمانی که خواستند در حرم باشند.

این هتل با این که ۲ ستاره است اما بسیار تمیز و در نوع خود حتی مجلل است. در این اتاق می توانید از امکاناتی همچون موارد زیر استفاده نمایید:

 • آسانسور
 • رمپ
 • کافی شاپ
 • تلویزیون در لابی
 • خدمات خانه داری
 • روزنامه
 • رستوران ایرانی
 • خدمات تور
 • اینترنت نا محدود رایگام
 • تالار پذیرایی
 • اتاق چمدان

آدرس: استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان خسروی، کوچه سرشور، نبش سرشور ۵

۷_ هتل آپارتمان پرهام، ۱ ستاره | Parham Hotel Apartment

هتل آپارتمان پرهام در مشهد یکی از ارزان ترین و اقتصادی ترین گزینه های اقامتی در در بین هتل های نزدیک به حرم در مشهد است.

این هتل با باب الجواد تنها ۶ دقیقه آن هم با تاکسی فاصله دارد و با پایانههای مسافربری و ایستگاه راه آهن شهر مشهد تنها ۱۵ دقیقه فاصله دارد. از جمله ی امکانات این هتل می توانیم امکانات زیر را نام ببریم:

 • آسانسور
 • اینترنت نا محدود و رایگان در لابی
 • خدمات آشپزخانه و خانه داری
 • تلویزیون در لابی
 • روزنامه
 • آلاچیق
 • فضای سبز
 • صندوق امانات

آدرس: استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان آخوند خراسانی، نبش آخوند خراسانی ۲۵

۸_ هتل هاترا، ۳ ستاره | Hatra Hotel

از جمله هتل های ۳ ستاره ای که در بین هتل های نزدیک به حرم در مشهد قرار گرفته است، هتل هاترا است که هم نوساز است و هم امکانات مناسب بسیاری دارد.

این هتل ۹ طبقه ای دارای ۴۵ اتاق است که از امکانات بسیار خوبی برخوردار می باشند.

فاصله ی این هتل پیاده تا حرم امام رضا (ع) تنها ۱۰ دقیقه است. چشم انداز شهری این هتل به حرم امام رضا بسیار عالی است.

داخل این هتل بسیار زیبا تزئین شده است. اتاق های این هتل عبارتند از: اتاق های توئین، دبل، تریپل، سوئیت یک خوابه و اتاق های ۴ خوابه اتاق های این هتل هستند.

از جمله ی امکانات این هتل عبارتند از:

 • رستوران
 • کافی شاپ
 • لابی
 • تلویزیون
 • آسانسور

آدرس: استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان امام رضا (ع)، دانش غربی، نبش سرشور ۳۷

۹_ هتل الماس، ۴ ستاره | Almas Hotel

از هتل های نزدیک به حرم در مشهد که ۴ ستاره هم هست، تنها ۵ دقیقه با حرم امام رضا (ع) فاصله دارد.

این هتل علاوه بر نزدیکی به حرم به بازارهای سنتی و اصلی این شهر هم بسیار نزدیک است.

یکی از جذابیت های اقامت در این هتل این است که شما می توانید در حالی که غذای خوشمزه ای را در رستوران این هتل میل می کنید، حرم امام رضا را هم در دید اصلی خود داشته باشید.

از جمله ی امکانات این هتل می توانیم به موارد زیر اشاره نماییم:

 • رستوران
 • سالن اجتماعات
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اینترنت رایگان محدود
 • پارکینگ
 • لابی
 • لوازم بهداشتی
 • تلویزیون در اتاق
 • سیستم اعلام حریق
 • صندوق امانات در داخل فضای اتاق

آدرس: استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان امام رضا، امام رضای ۴ و ۶

۱۰_ هتل جواهر شرق، ۳ ستاره | Javaher Shargh Hotel

این هتل ۳ ستاره در سال ۱۳۹۳ افتتاح شد. این هتل ۷ طبقه ای دارای ۵۳ اتاق است.

این هتل دارای امکانات رفاهی بسیار زیادی است و از آن تا حرم امام رضا تنها ۱۵ دقیقه پیاده راه است که به همین دلیل در بین هتل های نزدیک به حرم در مشهد قرار می گیرد.

از این هتل به بازارهای معروفی مثل ۱۷ شهریور و بازار رضا مسیر کوتاه و سر راستی وجود دارد.

از جمله خدمات این هتل می توانیم به امکانات زیر اشاره نماییم:

 • اینترنت
 • چایی ساز
 • شبکه ی پخش
 • رستوران با سرآشپز بین المللی
 • پاور سوئیچ
 • لوازم بهداشتی
 • سیستم سرمایش و گرمایش
 • تلویزیون
 • چایخانه ی سنتی هتل
 • رستوران بام
 • خدمات ترانسفر
 • صندوق امانات داخل اتاق

آدرس: استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۶ و ۸

۱۱_ هتل آپارتمان ملل مشهد، ۳ ستاره | Melal Hotel

هتل آپارتمان ملل مشهد ۳٫۴ ستاره ی مشهد یکی از هتل های هتل های نزدیک به حرم در مشهد است که در خیابان امام رضا قرار گرفته است و فاصله اش با حرم این امام مطهر تنها ۵ دقیقه آن هم پیاده است.

این هتل آپارتمان ۱۰ طبقه ای است و جالب است درباره ی آن بدانید که این هتل از جمله هتل های برگزیده شده توسط سازمان میراث فرهنگی نیز می باشد.

از جمله ی امکانات این هتل می توانیم به موارد زیر اشاره نماییم:

 • آسانسور
 • رمپ برای تردد افراد با توان کم جسمی
 • سیستم گرمایش و سرمایش
 • اتاق چمدان
 • لاندری
 • سیستم تهویه ی مطبوع
 • خدمات اتاق
 • اینترنت

آدرس: استان خراسان رضوی، شهر مشهد، میدان بیت المقدس (فلکه ی آب)، امام رضا ۱

۱۲_ هتل ادریس، ۲ ستاره | Edris Hotel

یکی از هتل های ۲ ستاره ی مشهدی که سال های زیادی از افتتاح آن نمی گذرد، هتل ادریس مشهد است که از هتل های نزدیک به حرم در مشهد به حساب می آید.

البته ابن هتل در سال ۱۳۹۵ مجددا مورد بازسازی قرار گرفته است.

این هتل هم بسیار به حرم امام رضا (ع) نزدیک است و در ۷ طبقه و ۷۰ اتاق اقدام به ارائه ی خدمات به مسافرین و زائران می نماید.

از جمله ی خدمات این هتل می توانیم به این امکانات اشاره نماییم:

 • رستوران ۳۵۰ نفری
 • اینترنت محدود و رایگان
 • پارکینگ
 • پاورسوئیچ
 • لوازم بهداشتی
 • تلویزیون در اتاق

آدرس: استان خراسان رضوی، شهر مشهد، میدان بیت المقدس، جنب درب ورودی باب

۱۳_ هتل اطلس، ۳ ستاره | Atlas Hotel

هتل اطلس یکی از هتل های ۳ ستاره ی این شهر مقدس است که در مجاورت حرم امام هشتم شیعیان جهان قرار گرفته است.

ساختمان این هتل با این که ۴۰ ساله است اما در سال ۱۳۹۵ مورد بازسازی اساسی قرار گرفت.

این هتل ۸ طبقه ای است و ۱۸۸ اتاق دارد. از جمله ی امکانات این هتل می توانیم به موارد زیر اشاره نماییم:

 • صبحانه
 • مبلمان
 • سیستم گرمایش و سرمایش
 • سرویس اتاق
 • لوازم بهداشتی
 • کمد لباس

آدرس: استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان امام رضا (ع)، میدان بیت المقدس

۱۴_ هتل توس مشهد، ۴ ستاره | Toos Hotel

یکی از هتل های نزدیک حرم امام رضا (ع) در شهر مشهد که در فاصله ی ۱۵۰ متری بارگاه این امام عزیز قرار گرفته است، هتل توس مشهد است.

این هتل در ۳ طبقه و ۸۴ اتاق اقدام به ارائه ی خدمات به زائرین و مسافرینی که به مشهد می آیند و این هتل را برای اقامت انتخاب می نماید.

از جمله امکانات این هتل می توانیم به موراد زیر اشاره نماییم:

 • دمپایی
 • صبحانه
 • آشپزخانه
 • خدمات اتاق
 • کمد لباس

آدرس: استان خراسان رضوی، شهر مشهد، ابتدای خیابان شیرازی، جنب مجتمع ونک

۱۵_ هتل کیانا، ۴ ستاره | Kiana Hotel

یکی از هتل های ۴ ستاره ی شهر مشهد، هتل کیانا است که دارای ۷ طبقه و ۱۱۰ اتاق است.

یکی از نقاط قوت هتل کیانا پرسنل بسیار خوب و کارآزموده ی این هتل می باشد.

از جمله ی امکانات این هتل می توانیم به این موارد اشاره نماییم:

 • صندوق امانات داخل اتاق
 • رستوران
 • کافی شاپ
 • اینترنت در اتاق
 • خدمات اتاق
 • چایخانه ی سنتی

آدرس: استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۲، کوچه ی کربلا