آدرس و تماس

آدرس : چالوس ، بلوار امام رضا ، نرسیده به شرکت نفت ، مجتمع تجاری تفریحی الماس چالوس
تلفن اطلاعات مجتمع : 52217654 011

e-mail : almaschalus@yahoo.com
www.almas-chaloos.ir

درباره پروژه

این پروژه در زمینی به مساحت ۳۲۶۹ متر و بنایی
حدود ۱۵۰۰۰ مترمربع شامل ۳ طبقه جهت امور
تجاری و ۲ طبقه به مساحت ۵۴۰۰ متر مربع
بعنوان پارکینگ می باشد.

گزارش آخرین عملکرد ها

  • شهر بازی و بام الماس در حال توسعه می باشد و بزودی تکمیل خواهد شد.
  • طبقه اول و دوم نیز در حال راه اندازی و بهره برداری می باشد.
  • طبقه همکف پاساژ راه اندازی و بهره برداری شد.
  • پارکینگ مجتمع تجاری تفریحی الماس چالوس راه اندازی گردید.